China Teatern

china teaternChina Teatern är belägen vid Berzelii park i Norrmalm i Stockholm, alldeles bredvid den kända och exklusiva restaurangen Berns Salonger. Det var i Berns Salonger som August Strindbergs Röda Rummet utspelade sig och därför kan det anses passande att en teater ligger alldeles inpå knuten.

Teatern började byggas under 1927 och stod klar året därpå. Först användes byggnaden som biograf, eftersom den uppförts i samarbete med Svenska Filminstitutet, och premiärfilmen blev Anna Karenina med Greta Garbo i huvudrollen. Under 1929 och ett par år framåt framförde Ernst Rolf flera revyer på China Teatern och därefter sattes flera olika revyer och varietéshower upp under 30- och 40-talen. Redan i sin ungdom stadfäste sig China Teatern som ett komedins hus och genom åren har många olika teaterföreställningar och musikaler framförts, varav de flesta varit just komedier.

Bland de föreställningar som satts upp på China Teatern i modern tid, kan nämnas Little Shop of Horrors, West Side Story och Svensson Svensson. Ett stort antal av kändissveriges bästa skådespelare har medverkat i teaterföreställningar och revyer. Ett exempel är Robert Gustafsson, som hade en av huvudrollerna i komedin Lögn i Helvete, vilken framfördes under 2006. Även Johan Rheborg och Gladys del Pilar har agerat på China Teaterns scen, då de spelade mot varandra i rockmusikalen Rock of Ages som hade premiär 2013.

China Teaterns kännetecken

Arkitektoniskt sett har China Teatern, precis som namnet antyder, asiatiska influenser. Nordisk klassicism möter enkla men dekorativa linjer och ovanför huvudentrén finns en stentavla med kinesiska tecken uppsatt. Meddelandet på kinesiska lyder ”det fulländade seendets hus” och får nog spegla tanken bakom teaterns uppförande som ett nytt centralt hus för alla sorters föreställningar. Interiören togs fram med hjälp av konstnärerna Ewald Dahlskog och Einar Forseth, vilka utsmyckade teaterns kupol med hela 1485 stjärnor. Dessa ska vara en exakt återskildring av hur stjärnhimlen såg ut under vårdagjämningen 1870, och trots att stjärnhimlen senare målades över, blev den återställd under 1987 inför uppsättningen av musikalen Cats.